Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Απολύτικια Αγίων έναρξη

θα αρχίσουμε μια ενότητα σελίδων με απολυτίκια αγίων
αρχίζω με:

Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου)

’Ηχος Α’

Εν τη Γεννήσει, την παρθενία εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείες ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Koιμήσεως Αγίας Άννης

Ζωήν την κυήσασαν, εκυοφόρησας, αγνήν Θεομήτορα, θεόφρον Άννα· διο προς λήξιν ουράνιον, ένθα ευφραινομένων κατοικία εν δόξη, χαίρουσα νυν μετέστης, τοις τιμώσι σε πόθω, πταισμάτων αιτουμένη ιλασμόν, αειμακάριστε.

Νέο λογότυπο στην Πειραική Ενορία

μετά από πολύ δουλειά και μεράκι δημιουργήσαμε το νέο λογότυπο της Πειραϊκής Ενορίας.
αυτό το λογότυπο δεν θα αλλάξει (πρώτα ο Θεός) ποτέ.
Ευχαριστώ αυτούς που μας στηρίζουν.